Skåp, skyddshuvar

Brandsläckare skall placeras lättillgängligt så att de alltid finns när till hands vid ett brandtillbud. Det gör att släckaren ibland måste monteras utomhus eller på andra utsatta ställen. Slag och stötar eller snö, is och korrosionsangrepp kan göra släckaren obrukbar. I riskmiljö bör därförs släckaren monteras i ett skyddsskåp. Med ett skåp minskar också risken för okynnesutlösningar. Lastbilar, skogs- och anläggningsmaskiner skall vara försedda med brandsläckare. Släckarna får sällan plats i hytten utan monteras på fordonets utsida.