MER ÄN 25 ÅR I BRANSCHEN

Bland våra klienter finns framstående
svenska och internationella företag och organisationer

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRETAGETS GRUNDARE

Leif Holmström

Leif Holmström, företagets grundare, började sin bana inom räddningstjänst som ”Borgarbrandman” i Huddinge kommun 1954. Efter fullgjord värnplikt blev han heltidsanställd brandman i Kiruna 1957.

1968 anställde Bodens Kommun Leif som Brandmästare. Brandmästarutbildningen genomfördes 1970 i Solna. 1973-1976 var Leif ställföreträdande Brandchef i Kalix och 1976 anställdes han som Räddningschef i Bengtsfors.  Som räddningschef ansåg Leif att det var viktigt att ha insatsplaner till hjälp och vid denna tid fanns inga datorer till hands så det var att handrita sådana. Efter en tid förstod andra också vikten av insatsplaner så nu började man kunna köpa ark med ”gnuggissymboler”.

Datorernas tid kom, tyvärr var de alldeles för långsamma till en början så tidsåtgången kunde bli ganska stor.

1996 bestämde sig Leif för att ta ut förtida pension från räddningstjänsten och starta ett företag som kunde förbättra bland annat, tryggheten vid utrymning och vid insatser.

Bra cad-program dök upp som möjliggjorde bättre och snabbare ritningsframställning.  När byggnadsritningar i 3D blev ”inne”, var det ett självklart val att göra såväl utrymningsplaner som insatsplaner tredimensionella, speciellt när FOA talade om att tester som gjorts på piloter visat, att 3D var överlägset, speciellt i stressiga situationer.

Sonen Peter var i stort sett med i verksamheten redan från början och blev den självklare arvtagaren till företaget som fått namnet AAAS Konsult AB. Namnet fick Leif ingivelse till en tidig morgon i sin säng, betydelsen – Alltid Aktuellt, Aktivt Säkerhetsarbete. Ett namn som man kan tycka förpliktar mycket och som alltid inneburit att målet att ligga i framkant har fått genomsyra verksamheten.

 

OM AAAS KONSULT

Vi erbjuder högkvalitativa ritningar och rådgivning inom brandskydd i Sverige och Norden. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Vi är specialiserade på alla typer av brandskyddsritningar. Vi strävar efter att förstå våra klienters utmaningar och samtidigt använda vår spetskompetens för att hitta de bästa lösningarna.

Ett kontinuerligt förändringsarbete och en väl utvecklad anpassningsförmåga är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att vara en relevant och eftertraktad medarbetare. Vi är lyhörda inför de möjligheter och utmaningar som våra klienter möter och anpassar ständigt vår kompetens och vårt erbjudande efter deras efterfrågan. Vår strävan att alltid leverera marknadens mest välgjorda ritningar genomsyrar alla uppdrag vi åtar oss oavsett om klienten är en entreprenörsdriven start-up eller ett globalt börsbolag med tusentals anställda. Våra kärnvärden kvalitet och laganda styr både vårt interna arbetssätt och vår relation till klienterna.

AAAS Konsults kapacitet och kompetens gör att vi kan hantera i princip alla de ärenden våra klienter behöver hjälp med. För att garantera våra klienter bästa möjliga rådgivning och högsta kvalitet betraktas varje uppdrag som hela företagets uppdrag.

Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Vårt grundläggande mål är att alltid överträffa våra klienters förväntningar och vara en långsiktig samarbetspartner. För att kunna leverera arbeten av högsta kvalitet ägnar vi stor omsorg åt varje enskilt projekt. Vår affärsmodell bygger på laganda och långsiktighet som främjar kunskapsöverföring och samarbete, något som genomsyrar AAAS Konsult och fungerar som ett fundament för vår företagskultur.

I en värld av ständig utveckling förändras klienternas behov. Ett kontinuerligt förändringsarbete och en väl utvecklad anpassningsförmåga är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att vara en relevant och eftertraktad brandskyddspartner. Vårt mål är att ständigt utvecklas på ett sätt som möter kundernas skiftande och allt mer avancerade behov.

Även hållbarhetsfrågorna förändras över tid. Våran inställning är att påverka frågor som är viktiga och utmanande inte enbart för vår egen och våra klienters verksamhet utan även för samhället i stort. Att vara en aktör som tar ansvar, både för sin affärsverksamhet och för det omgivande samhället ser vi som den rätta vägen att gå. Vi arbetar därför dagligen och fokuserat med hållbarhetsfrågor i vår rådgivning mot klienter, i det interna hållbarhetsarbetet och i vårat samhällsengagemang.

 

 

Peter Holmström

”Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer”