Skyltar och markeringar

Att utrymningsvägarna ska vara utmärkta är en självklarhet
Vid en brand eller olycka är det viktigt att snabbt sätta människor i säkerhet. Tiden det tar att hitta en nödutgång eller en brandsläckare kan vara livsavgörande. Med rätt skyltning och vägledande markeringar är du väl förberedd för en olycka eller utrymningssituation.

Kraven på varselmarkering är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:13 Skyltar och signaler. Enligt dessa är det krav på att utrymningsvägar, brandredskap, första hjälpen-utrustning och risker skall vara uppmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade.

Färgefterlysande skyltar och markeringar
En tydlig skyltning som visar varselfärger även i mörker förkortar insatstiden och underlättar utrymning.

Färgefterlysande skyltar är tillverkade med en ny patenterad teknik som gör att både symbol och färg fortsätter att synas vid strömbortfall. Symbolen lyser i gulvitt medan färgen fortsätter lysa i sin ordinarie varselfärg. Det gör skyltarna lätta att känna igen och ger möjlighet till en säker skyltning, även i mörker. För mer information se produktblad.

Långvarig lyseffekt
Skyltarna är tillverkade i aluminium och har en lystid på mellan
2-8 timmar. Maximal lyseffekt uppnås efter 4 timmars laddning i lampor eller dagsljus. De skyltar som finns i färgefterlysande utförande är många olika typer av utrymnings-, brandredskaps-, nöd- samt varningsskyltar.

Visar 1–9 av 272 resultat