Utrymningsplaner

Vid brand, bombhot eller annan fara avgör personalens beteende om någon skall komma till skada. Ofta är kunskap, organisation och erfarenhet mycket viktigare än brandredskap och andra tekniska skydd.

I en stress- eller paniksituation är det därför viktigt med klara, entydiga och enkla instruktioner. Med en utrymningsplan finns dessa instruktioner utarbetade och pedagogiskt och lättillgängligt presenterade både för egen personal och besökare.

Vi utför utrymningsplanering och projekterar utrymningsplaner. Vi ritar planer i många varianter och ofta med kundanpassat utförande.
Olika storlekar för olika behov.
Snäppramar för att enkelt byta ut vid ändringar.
Lamninering vid fuktiga miljöer
Planer i 3D

Vi utarbetar och ritar även:

Insatsplaner
Orienteringsritningar
Kontrollritningar
Säkerhetstavlor

Visar alla 3 resultat