Brandredskapsskyltar

Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13 Skyltar och signaler. I denna anges hur skyltarna skall se ut. Symbolerna är i många fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser. Skyltstorleken ska anpassas till siktavstång och belysning.

Efterlysande skyltar placeras i utrymmen utan dagsljusinsläpp, t ex en källare där ett strömavbrott leder till totalt mörker. Tilläggsskylten används tillsammans med informationsskylten för Brandsläckare. Den är tillverkad i aluminium.

Aluminium

Dekaler

Färgefterlysande

Plast