Brandredskapsskyltar och dekaler

Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13 Skyltar och signaler. I denna anges hur skyltarna skall se ut. Symbolerna är i många fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser.
Skyltarna finns i olika utföranden:

Plast för inomhusbruk, tillverkas i miljövänlig PET-plast
Aluminium för utomhusbruk
Brandredskaps- och brandpostskyltarna finns även i efterlysande utförande, som flaggskyltar eller plogskyltar. Beakta siktavståndet och välj skyltstorlek så att den blir läsbar på längsta avstånd.

Ett förslag till skyltstorlekar framgår av tabellen.

Endast ett sökresultat