Dörrmidjeskylt 800 x 105 mm

710.00 kr ex.moms

Aluminium färgefterlysande. Modell Supernova

Kan restnoteras

Beskrivning

Dörrmidjeskylt 800 x 105 mm ISO Aluminium färgefterlysande

I händelse av brand eller annan olycka är det viktigt att snabbt kunna orientera sig efter varselskyltar. Detta gäller inte minst då ljuset försvinner. En tydlig skyltning som visar varselfärger även i mörker förkortar insatstiden och underlättar utrymning. Färgefterlysande skyltar är tillverkade med en ny patenterad teknik som gör att både symbol och färg fortsätter att synas vid strömbortfall. Symbolen lyser i gulvitt medan färgen fortsätter lysa i sin ordinarie varselfärg. Det gör skyltarna lätta att känna igen och ger möjlighet till en säker skyltning, även i mörker. Skyltstorleken ska anpassas till siktavstång och belysning.

Skylten är tillverkade i aluminium och har en lystid på mellan 2-8 timmar. Maximal lyseffekt uppnås efter 4 timmars laddning i lampor eller dagsljus.